Τέσσερις θαλάσσιες χελώνες, «εξοπλισμένες” με δορυφορικά συστήματα εντοπισμού αφέθηκαν ελεύθερες στον κόλπο Πίραν στη Σλοβενία, στο πλαίσιο προγράμματος συλλογής πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον του συγκεκριμένου απειλούμενου είδους