Ομιλουντα βιβλια και θεατρικα εργα για τυφλους αυτά είναι τα καλά νέα για όσους δεν μπορούν να βλέπουν. Η Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς με στόχο την παροχή βοήθειας και