Μπορεί να ακούγετε λίγο παράξενο άλλα είναι αλήθεια. Η αύξηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας έχει μια αφανή θετική επίπτωση για το περιβάλλον, αντίθετα με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις,